sagsan bombog

dvrem

2009 оны 04-р сарын 07 Нийтэлсэн unentuya
Сагс нь 5-аас15хүний бүрэлдэхүүнтэй.Талбай дээр үндсэн 5хүн тоголдог.